LÖNSAM STRATEGI

Strategi för affärsutveckling, förvaltning och omställning. Projektledning, kompetensförsörjning och HR.
Konsultation, rådgivning och coachande mentorskap.

Uppdrag: Coachande mentorskap - företagsledare i tillväxtföretag

”Eva Swede var min mentor under ett år. Jag var ny som delägare i ett konsultbolag och ganska osäker på min roll som företagsledare. Under våra möten under året fick jag möjlighet att diskutera allt från marknadsföring och ekonomistyrning till personalfrågor och personliga målsättningar. Eva är både mycket kunnig inom alla dessa områden och en idérik och fingertoppskänslig coach. Mentorsåret gav mig därför väldigt mycket ny kunskap men framförallt gjorde det mig till en mer självklar och trygg företagsledare.”

Man, delägare och företagsledare i ett konsultföretag

För små och medelstora företag 

 • Stöd i innovtionsprocessen för uppfinnare och tjänsteinnovatörer
 • Affärs-, verksamhets- och marknadsplan
 • Strategi för omvärldsbevakning och nätverk, digitalt och i fysiska möten
 • Prioritering, resursanvändning och beställarkompetens.
 • Stöd för team och ledarskap samt chefskap och medarbetarskap.
 • Krishantering, förändring och omställning inom företaget
 • Lönsamhet, budget och ekonomistyrning

Vi hjälper

 • Kunder som behöver stöd i sin verksamhetsutveckling. Vi definierar, genomför och följer upp övergripande mål och strategi.
 • Verksamhetschefer, ledningsgrupp, projektledare, entreprenörer eller personer med motsvarande ansvarsområden.
 • Små och medelstora företag, myndigheter och ideell verksamhet/organistioner.

Ni kan få stöd i verksamhetsutveckling genom

 • Konsultationer 
 • Procesledning/facilitering i workshops som utvecklar, sprider och förankrar organisationens mål
 • Föreläsningar
 • Coachande mentorskap och bollplank för individuell utveckling
 • Utredningar, analyser och kartläggninga

FÖRDELAR MED AFFÄRSUTVECKLING OCH BRA STRATEGIER

 • Tillväxt och lönsamhet
  När ni vill att företaget ska växa kommer fler personer att bli engagerade i verksamheten. Interna och externa intressenter. För att nå organisationens mål krävs ökad kompetens, utvecklad kommunikation och tydliga styrdokument.

 • Rutiner och O&R skapar utrymme för kärnverksamheten
  Verksamhetsutveckling skapar bra rutiner och delaktighet. Som företagare får ni genom en genomtänkt strategi verktyg som gör att ni kan förvalta det ni har uppnått och samtidigt skapa utrymme för entreprenörskap och idéutveckling.

 • Optimal resursanvändning
  Verksamhetsutveckling handlar om hur ni ska fördela och använda resurser, tid och energi för att nå era mål.

Genom Fri och Stark får ni ny kompetens och ett utifrånperspektiv. Ofta är det lönsamt att under några timmar eller en period ta extern hjälp i frågor där ni har kört fast eller inte har tillräcklig kompetens.

Omställningsarbete och omlokalisering av myndighet

”Eva har varit administrativ chef på Statens institut för Kommunikationsanalys, SIKA. Eva valde att inte följa med till Östersund vid SIKAs omlokalisering och valde också att ta utomordentligt ansvar för avvecklingen i Stockholm. Några av hennes särskilda kvaliteter är förmågan till strategisk och ekonomisk planering, framtidsbedömningar och uppföljningar av processerna vid de omfattande personliga omställningarna. Hon har, inte minst i den känsliga omlokaliseringen, utvecklat djupa insikter om förståelse för individens utsatta roll i förändringsprocesser. Eva och jag har haft ett nära och mycket gott samarbete och jag vill varmt rekommendera alerta Eva.”

Kjell Dahlström, tidigare generaldirektör, SIKA, Statens Institut för KommunikationsAnalys