TUFFHETSTRÄNING FÖR FÖRETAGARE

- GLÄDJEFYLLT LEDARSKAP 
- AFFÄRSUTVECKLING OCH STRATEGI
- ENTREPRENÖRSKAP OCH INNOVATION

TUFFHETSTRÄNING FÖR FÖRETAGARE

Entreprenör? Innovatör? Kreatör? - Väx med din idé!

Vad krävs av dig i din roll för att du framgångsrikt ska kunna driva ditt företag?  Skapa fler affärer och högre lönsamhet genom att utveckla ditt personliga varumärke, din affärsidé och ditt entreprenörskap med programmet Tuffhetstränning för företagare. 

Individuellt utvecklingsprogram för dig som driver företag. Rådgivning, personlig handledning och utmaningar som får dig att växa och utvecklas. Du lär dig hantera din stress, skapa energi och genomföra din idé även när omvärlden förändras i allt snabbare takt. Du får praktiskt stöd i lönsamma strategier för idé- och affärsutveckling samt personligt varumärke. Påbörjas indivivuellt och fortlöpande.

ERBJUDANDE TOM MAJ MÅNAD
DET TIO FÖRSTA SOM ANMÄLER SIG TILL NEDANSTÅENDE PROGRAM - TUFFHETSTRÄNING FÖR FÖRETAGRE OCH UPPGER KODEN "FRI OCH STARK" BETALAR 4 990 KR EX MOMS. VÄLKOMMEN!

UNDER PROGRAMMET LÄR DU DIG

- Olika sätt att skapa lönsamhet och genomföra dina mål
Identifiera vilka av dina egenskaper du använder, vill utveckla och hålla tillbaka för att genomföra dina och företagets mål och skapa lönsamhet.
- Nå rätt mål
Målstyrning med hjälp av Viljeprocessen. Välj, styr mot och genomföra rätt mål och följa upp dem. 
- Utveckla positiv energi i stället för negativ stress
Genom Glädjefylld Vilja och stresshantering se hur du använder din energi och hur du kan identifiera negativ stress. 
- Utveckla ett lönsamt beteende
Identifiera dina invanda beteenden, dina reaktioner och din kommunikation. Utforska din motivation och ditt självledarskap och om du har anstälda, ditt chefskap.
- Odla dina professionella relationer
Kartlägg relationen mellan dig, företaget och omvärlden och öka insikten om hur dina och andras val påverkar företagets attraktion och dina samarbeten. T.ex. relationer till kunder, levarentörer och konsulter.

Du jobbar utifrån egna mål, hinder och möjligheter och får särskilt stöd i dina individuella utmaningar och önskemål.

TUFFHETSTRÄNING FÖR FÖRETAGARE
INDIVIDUELLT PROGRAM - RÅDGIVNING, COACHING OCH KURS

Rådgivning/coaching för långsiktig utveckling av dig som leder ett företag: 80 minuter per möte och individiuella uppgifter mellan mötena.
Kombinera gärna med intensivkursen i självledarskap. Fri och Stark - Med Glädjefylld Vilja. LÄNK.

Individuellt program - Tuffhetsträning: 5 möten på 80 minuter 5 990 kr.
Erbjudande tom maj: 4 990 kr för programmet för de tio första som anmäler sig och anger koden "Fri och Stark".

Efter 5 möten kostar varje möte på 80 minuter 1 200 kronor.
(Ord pris 1 500 kr för enstaka möten.) Alla priser exklusive moms.

Fysiska möten, telefon eller digitala möten enligt överenskommelse.

Är du intresserad av att delta? Kontakta mig så berättar jag mer.
Ring Eva Swede, 0733-818084 eller fyll i formuläret i kolumnen till vänster.
Vill du anmäla dig direkt? FSkriv det i "Meddelande" i formuläret.
Välkommen!

OM MIG, EVA SWEDE

Jag har en samlad kompetens och erfarenhet, totalt 25 år, som företagare, inspirationsföreläsare, konsult och ekonomi-/HR-chef  inom både privat och offentlig sektor samt ideell verksamhet. Jag är diplomerad coach och har haft mentors- och coachinguppdrag sen början av 2000-talet. Har erfarenhet från arbete i styrelser och ledningsgrupper, projektledning, kommitté- och delegationsarbete.

LÖNSAMMA STRATEGIER
- AFFÄRSUTVECKLING, FÖRÄNDRINGSARBETE & STRATEGIER

Behöver du mer konkret stöd i ditt företag?
Ibland kan det vara lönsamt att under några timmar eller en period ta en konsult när företaget är i ett utvecklingsskede, inte har rätt kompetens eller tillräckligt med resurser. Projektledning, handledning och praktiskt stöd i strategier för verksamhets- och affärsutveckling med ny kompetens och ett utifrånperspektiv. LÄNK

REFERENSER

Mentor för företaget Happy Book

“Att bolla tankar och idéer med vår mentor Eva har hjälpt oss att förstå vad vi verkligen vill – och vad vi inte vill! Det har varit mycket värdefullt för oss.”

Bitte Granlund och Maria Svedberg, Ägare Happy Book

Tuffhetsträning

Efter 22 år som egen företagare kände jag att jag kommit till ett vägskäl där det gällde att ta vissa beslut.

 

Anmälde mig då till Fri och Starks kurs ”Fri och Stark - Med Glädjefyld Vilja” där jag fick se på mig själv och min omgivning på ett annat sätt än vad jag är van vid. Eva är mycket professionell och det är lätt att ta till sig hennes budskap. 


Jag fick också tillgång till Evas coachning där jag, med hennes hjälp, fick redskap till att förändra vissa av mina beteenden. Det har varit inspirerande och jag har lärt mig tänka annorlunda än tidigare. Jag kan verkligen rekommendera Eva och hennes kurser.

Eva Lundin, Företagare, Företagstextil gardinateljé

Program - Att växa... Företag i Arena Huddinge

”Att växa som småföretagare i södra Stockholm”
- Program för tillväxt i etablerade småföretag anpassat till Arena Huddinges medlemmar.

 

Jag lärde känna Eva Swede i samband med en utbildning som Arena Huddinge arrangerade tillsammans med Eva som lärare och kursansvarig med temat ”Att växa som småföretagare i södra Stockholm”.

 

Min upplevelse och erfarenhet av Eva är att hon är mycket mångsidig, väl förberedd och påläst, prestigelös och att hon brinner för dessa frågor. Allt i en väl avstämd mix.

Jörgen Ängehult, I Do It Toner & Kontorsvaror i Huddinge


Processledning och coaching

Eva Swede har fått mig att växa.
Hennes kloka, lugna och trygga person tillsammans med kunskap och erfarenhet från både livet och näringslivet gjorde att jag både i min egen och mitt företags utveckling kunde komma vidare. Evas tillit till min och gruppens kapacitet var tydlig när hon som processledare ledde Svenska Uppfinnareföreningens MentorRing.

 

Eva har också funnits som ett klokt bollplank som jag alltid känt att jag har kunnat vända mig till och fått coaching ”på vägen”. Jag rekommenderar Eva till alla som vill komma vidare med sina idéer och utveckla sitt företagande.

Evis Bergenlöv, Evisuell balans