ÅRETS TEMA - GLÄDJEFYLLT LEDARSKAP!

GLÄDJEFYLLT LEDARSKAP.
LEDARSKAP MED GLÄDJE OCH VILJA.


Glädje ger utrymme till energi, kreativitet och mod. Vilja ger riktning, handling och struktur. Nå egna och gemensamma mål och minska negativ stress med Glädjefyllt Ledarskap. 

 

Mina kunder är personer, företag och organisationer i utveckling. Glädjefyllt ledarskap, god arbetsmiljö och motiverade team genom inspirationföreläsningar, processldning och konsultationer.

 

Jag har ett systemiskt synsätt som grund för långsiktig individ- och team-utveckling, idé- och affärsutveckling och hållbarhet i en värld med snabba förändringar.


Har du frågor? - Fyll i formuläret till vänster eller ring mig, Eva, 0733-81 80 84.

GLÄDJEFYLLD VILJA. 
I DEN DU ÄR. I DET DU GÖR. 


INSPIRATIONS- OCH MOTIVATIONSFÖRELÄSNING 

7 steg till Glädjefyllt Ledarskap

Känner du glädje i ditt ledarskap - eller bara stress? Föreläsning om självledarskap, bra dialoger, känsla av sammanhang, glädje i ledarskapet, motivation och hur du hittar och tar tillvara din energi för att motverka stress. Genomförs även i workshopform. Länk


WORKSHOP/UTBILDNING
Motiverade team - Glädjefylld Vilja eller bara stress? 
Vad får er uppmärksamhet? Hur når ni gemensamma mål och en bra organisatorisk och social arbetsmiljö? Utveckla ert samarbete, förstå olika roller och nå gemensamma mål genom bra dialoger. Genomförs även som inspirationsföreläsning. Länk

 

ÖPPEN KURS
Fri och Stark - Med Glädjefylld Vilja
Öppen kurs som skapar grundstyrka i ditt självledarskap. Fördjupa din förmåga att med glädje och vilja göra rätt val, komma till beslut och genomförande. Höj din handlingsberedskap. Utveckla självledarskap, styrka, kreativitet, motivation, syfte & mål. Länk. 
Tider för våren kommer inom kort.