TEAMUTVECKLING, FÖRELÄSNINGAR OCH WS


TEAM - LEDARSKAP - ARBETSMILJÖ - FÖRÄNDRING - ORGANISATION 

Idag har vi ett arbetsliv med hög självständighet och stort personligt ansvar. Samtidigt sker förändringar i snabb takt. Individuella reaktioner på förändring påverkar teamet. En del av oss ser en möjlighet till utveckling, andra känner oro. Utmaningen är att vara mentalt rustad och ha en handlingsberedskap. 

Jag hjälper er i processen att uteveckla ert team och er kompetens. Starka team skapas genom rätt kompetens, bra dialog och självledarskap hos chefer och medarbetare. Motiverade team förstår olika utvecklingsfaser, verksamhetens mål och hur vi skapar handlingsberedskap inför omvärldsförändringar.

WORKSHOP/FÖRELÄSNING

MOTIVERADE TEAM -
MED GLÄDJEFYLLD VILJA

SPRÄCK ERT GEMENSAMMA GLASTAK - UTVECKLAS TILLSAMMANS
Beroende på hur er gemensamma kultur, er organisatoriska och sociala arbetsmiljö ser ut, kan ni bevarar det som är eller spräcka ert gemensamma glastak och nå nya höjder.

SYFTE

Att skapa stark, motiverade team, chefer och medarbetare, som utan negativ stress når egna och gemensamma mål, även när omvärlden förändras. 

MÅL

 • Arbetsglädje och stresshantering 
  Utveckla positiv energi i stället för negativ stress. Genom kunskap om stress ser hur du använder din energi och hur du kan identifiera negativ stress hos dig själv och hos din omgivning.
 • Motivation och självledarskap 
  Utforska din motivation och ditt självedarskap, ett lönsamt beteende.
  Identifiera dina invanda beteenden, dina reaktioner och din dialog i möten på och utanför din arbetsplats.
 • Nå rätt mål och använda rätt kompetenser
  Identifiera dina kompetenser och vilka av din egenskaper du använder, behöver utveckla och vill hålla tillbaka för att genomföra egna och gemensamma mål.
 • Utveckla professionella relationer
  Kartlägg relationen mellan dig, företaget och omvärlden och öka insikten om hur dina och andras val påverkar organisationen, samarbeten och ert eget arbete. Förstå hur ni påverkar och är en del av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
 • Förändring och utveckling 
  Välja, styra mot och genomföra rätt mål som följer ditt och organisationens syfte och mål. Arbeta med målstyrning och handlingsberedskap inför förändring och utveckling. 

UR INNEHÅLLET

 • Självledarskap - Skapa energi eller tappa energi?
 • Arbetsglädje - Glädje och vilja eller bara stress?
 • Upprepar ni mönster eller fångar ni nya idéer?
 • Hitta riktningen. Gemensamma mål och gemensam handling. 
 • Roller, ledarskap, chefskap och medarbetarskap. 
 • Vad innebär srbetsiljöföreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö för mig?
 • Dialog eller debatt?
 • Bra kommunikation är kittet i organisationen. Feedback.
 • Känsla av sammanhang - Vad gör oss motiverade?
 • Bemötande, acceptans och tillit.
 • Vara motiverad i en världen som ständigt förändras.

En koncentrerad dag där vi arbetar processinriktat och systemiskt. Workshop med kortare teoriavsnitt och praktiska övningar och utbyte av erfarenheter. Temat kan även skräddarsys efter företagets önskemål och förutsättningar. Utgår från en heldag men kan anpassas till mellan en halv dag och två dagar. Utvalda delar kan även genomföras som en inspirationsföreläsning.

Kontakta mig, Eva 0733-81 80 84 eller fyll i formuläret till vänster så berättar jag mer. 

Läs mer om Glädjefylld Vilja och ViljeUtveckling. LÄNK

Tuffhetsträning - Elever på Frans Schartaus Handelsinstitut

Eva genomförde en mycket uppskattad kick-off dag i ”tuffhetsträning” för våra nya studerande till offentlig upphandlare. Hon visade ett som vanligt mycket stort engagemang och förmedlade insiktsfulla budskap till de studerande som gav dem mod, stor motivation och förväntan inför den påbörjade utbildningen. Stort tack för din professionella seriositet och positiva engagemang!

Clas Ottne, utbildningsledare Frans Schartaus Handelsinstitut, jan. 2017

BEMÖTANDE OCH DIALOG

WORKSHOP
Första intrycket är viktigt. Därför ägnar vi i den här workshopen extra mycket uppmärksamhet åt bemötande, service och dialog. LÄNK 

OMSTÄLLNING OCH FÖRÄNDRING

WORKSHOP
Om ni står inför ett omedelbart omställnings- eller förändringsarbete. Ta stöd i processen med omtanke om alla berörda. LÄNK

Välkommen att kontakta mig, Eva Swede.
Ring 0733-81 80 84, eller skriv i kontaktformuläret i vänster kolumn.

 

 

"Du är inte alltid fri att välja omständigheterna i ditt liv. Men du kan alltid välja vad du gör av omständigheterna”

Viktor Frankl, överlevande från Auschwitz, författare till - Livet måste ha mening

FÖRÄNDRING OCH ACCEPTANS

Vi kan träna på att acceptera förändringar, utan att sympatisera med det som händer. Vi kan se förändring som en möjlighet till personlig utveckling och en möjlighet att enas runt gemensamma mål.

 

Det kan även vara en påmminelse att lyssna till vår längtan.