PROCESSTÖD I UTVECKLING, OMSTÄLLNING OCH FÖRÄNDRING


Idag lever vi i en värld som snabbt förändras. Du som chef eller din grupp kan i perioder behöva inspiration, stöd och fungerande processer för att möta dessa förändringar.

Jag har i flera uppdrag arbetat med konsultationer och processledning i uppbyggnad, förändring, omställning och krishantering av myndigheter, företag och organisationer. Ofta sker det när omständigheter i omvärlden leder fram till snabba beslut om förändringar i verksamheten. Det händer mycket för dem som ska leva och leda i förändring.

Kontakta mig så hjälper jag er att kartlägga var ni befinner er och vilket stöd ni behöver.

Eva Swede 0733-81 80 84 eller via formuläret i vänster kolumn. 

Omställningsarbete och omlokalisering av myndighet

”Eva har varit administrativ chef på Statens institut för Kommunikationsanalys, SIKA. Eva valde att inte följa med till Östersund vid SIKAs omlokalisering och valde också att ta utomordentligt ansvar för avvecklingen i Stockholm. Några av hennes särskilda kvaliteter är förmågan till strategisk och ekonomisk planering, framtidsbedömningar och uppföljningar av processerna vid de omfattande personliga omställningarna. Hon har, inte minst i den känsliga omlokaliseringen, utvecklat djupa insikter om förståelse för individens utsatta roll i förändringsprocesser. Eva och jag har haft ett nära och mycket gott samarbete och jag vill varmt rekommendera alerta Eva.”

Kjell Dahlström, tidigare generaldirektör, SIKA