TEAMUTVECKLING
- FRÅN INRE LEDARSKAP TILL GEMENSAMMA MÅL.

 

Skapa högpresterande team genom gemensam teamutveckling.

Ni får 1-2 dagar anpassad enbart för er och era behov. Den bygger bland annat på inspirationsförelsningen "Glädjefylld Vilja eller bara stress?" Länk och kursen "Glädjefylld Vilja i arbetet." Länk. Det inkluderar ämnen och begrepp som inre ledarskap, chefskap och medarbetarskap, syfte, hur vi når egna och gemensamma mål, positiv energi, stresshantering, dialog och lönsamt beteenden i mötet med varandra. 

Om du vill vete mer. Ring mig, Eva Swede på 0733 - 81 80 84 eller fyll i formuläret i kolumnen till vänster.

Välkommen!