MOTIVERADE TEAM, WORKSHOP/FÖRELÄSNING


Workshop för teamutveckling och motivation. Vad får er uppmärksamhet? Hur definierar ni och når gemensamma mål och en bra organisatorisk och social arbetsmiljö? Utveckla ert samarbete, förstå olika roller och uppdrag och nå gemensamma mål genom bra dialoger. 

Ur innehållet: 

  • Självledarskap - Skapa energi eller tappa energi?
  • Arbetsglädje - Glädje och vilja eller bara stress?
  • Upprepar ni mönster eller fångar ni nya idéer?
  • Hitta riktningen. Gemensamma mål och gemensam handling. 
  • Roller, ledarskap, chefskap och medarbetarskap. 
  • Dialog eller debatt?
  • Bra kommunikation är kittet i organisationen. Feedback.
  • Känsla av sammanhang - Vad gör oss motiverade?
  • Bemötande, acceptans och tillit.
  • Vara motiverad i en världen som ständigt förändras.

Det här är en workshop under en halv till en dag, med praktiska övningar, reflektioner och kompletterande ämnen utifrån dina önskemål. Den kan även genomföras som en inspirationsföreläsning. Se även Länk.

Jag arbetar rikstäckande. Kontakta mig så berättar jag mer.
Eva Swede 0733-81 80 84. Eller via kontaktformuläret i vänster kolumn så kontaktar jag dig.

Läs mer om Glädjefylld Vilja och ViljeUtveckling. Länk

Eva höll en inspirationsföreläsning om hur vi arbetar i vardagen för att se våra individuella och gemensamma möjligheter och mål, utveckla vårt mod och hantera stress. Syftet med föreläsningen var att vi skulle inspireras och få nya perspektiv på hur vi kan hantera mål, modet att ta ett steg till i sin utveckling och hur vi kan hantera den stress som vi kan uppleva i vardagen.

Eva lyckades föra fram budskapet på ett inbjudande, öppet och inspirerande sätt.

Christina Jernström, Folksam IT