GLÄDJEFYLLD VILJA I ARBETET!

SPRÄCK ERT GLASTAK - UTVECKLAS TILLSAMMANS!

FRÅN INRE LEDARSKAP TILL GEMENSAMMA MÅL

- GLÄDJEFYLLD VILJA I ARBETET, WORKSHOP 1 - 2 DAGAR

Genom målstyrning lär du dig att hantera din stress, förhåll dig till, och genomföra, egna och gemensamma mål, även när omvärlden förändras. För entreprenörer, chefer och medarbetare samt idéutvecklare. Företagsanpassade workshops. Innehållet anpassas efter beställning och önskemål.

Exempel på innehåll

 • Utveckla positiv energi i stället för negativ stress 
  Genom Glädjefylld vilja och stresshantering ser hur du använder din energi och hur du kan identifiera negativ stress hos dig själv och hos din omgivning. Utforska din motivation och ditt inre ledarskap.
 • Utveckla ett lönsamt beteende
  Identifiera dina invanda beteenden, dina reaktioner och din dialog i möten på och utanför din arbetsplats.
 • Odla dina professionella relationer
  Kartlägg relationen mellan dig, företaget och omvärlden och öka insikten om hur dina och andras val påverkar företaget och dina samarbeten.
 • Genomföra egna och gemensamma mål
  Identifiera dina kompetenser och vilka av din egenskaper du använder, behöver utveckla och vill hålla tillbaka för att genomföra egna och gemensamma mål.
 • Nå rätt mål
  Välj, styr mot och genomföra rätt mål som följer ditt och organisationens syfte. Målstyrning med hjälp av Viljeprocessen. 

En koncentrerad dag där vi arbetar processinriktat och systemiskt. Workshop med kortare teoriavsnitt och praktiska övningar och utbyte av erfarenheter. Eva Swede leder kursen. 

"Glädjefylld Vilja i arbetet" skräddarsys efter företagets önskemål och förutsättningar. Utgår från en heldag men kan anpassas till mellan en halv dag och två dagar. Även i kortare föreläsningsform.

Välkommen att kontakta mig så får du en offert på innehåll och pris.
Eva Swede, 0733-818084, eller fyll i formuläret i kolumnen ner till vänster.