BRA BEMÖTANDE OCH DIALOG

Hur bemöter vi varandra och skapar bra dialoger? Bra dialoger är kittet i samarbete, utveckling och försäljning.

 
Längtar du efter möten med konstruktiv energi, långsiktigt resultat och en bra dialog? En dialog istället för en debatt.
Till exempel dialog, bemötande och struktur i avdelningsmötet, medarbetarsamtalet, kundmötet, i ledningsgruppen eller i styrelsen. 

Vill ni träna på cochande samtal, empatisk kommunikation, svåra samtal, feedback och retorik för att få fram rätt budskap? Att övertyga i stället för att övertala.

Vill ni lära er att anpassa det ni känner till den ni möter?

Kontakta mig så lyssnar jag på dina frågeställningar och behov och kommer med förslag på vad du kan göra för att utveckla teamets dialog. Inspirationsföreläsing eller workshop.

Eva Swede, ring 0733-81 80 84 eller fyll i formuläret i vänster kolumn så kontaktar jag dig.