TEAMUTVECKLING, FÖRELÄSNINGAR OCH WS


TEAM - LEDARSKAP - ARBETSMILJÖ - FÖRÄNDRING - ORGANISATION 

Idag har vi ett arbetsliv med hög självständighet och stort personligt ansvar. Samtidigt sker förändringar i snabb takt. Individuella reaktioner på förändring påverkar teamet. En del av oss ser en möjlighet till utveckling, andra känner oro. Utmaningen är att vara mentalt rustad och ha en handlingsberedskap. 

Jag hjälper er i processen att uteveckla ert team och er kompetens. Starka team skapas genom rätt kompetens, bra dialog och självledarskap hos chefer och medarbetare. Motiverade team förstår olika utvecklingsfaser, verksamhetens mål och hur vi skapar handlingsberedskap inför omvärldsförändringar.

WORKSHOP/FÖRELÄSNING

MOTIVERADE TEAM -
MED GLÄDJEFYLLD VILJA

SPRÄCK ERT GEMENSAMMA GLASTAK - UTVECKLAS TILLSAMMANS
Hur ser er kultur, organisatoriska och sociala arbetsmiljö ut? Vill ni bevarar det som är eller utvecklas tillsammans, spräcka ert gemensamma glastak och nå nya höjder.

SYFTE

Att skapa Starka Team. Starka Team är motiverade team, chefer och medarbetare som på ett hållbart sätt når egna och gemensamma mål, även när omvärlden förändras. 

MÅL

 • Motivation och självledarskap 
  Utforska motivation och självedarskap, ett lönsamt beteende. Identifiera dina beteenden, reaktioner och dialoger i möten på och utanför arbetsplatsen.
 • Arbetsglädje och stress 
  Utveckla positiv energi i stället för negativ stress på arbetsplatsen. Genom kunskap om hur ni använder er tid och energi kan ni identifiera källor för stress och tillsammans utveckla ert gemensamma arbetssätt.
 • Nå rätt mål och använda rätt kompetenser
  Vi identifierar vilka av dina kompetenser och egenskaper du använder, vill utveckla eller hålla tillbaka för att uppnå egna och gemensamma mål.
 • Utveckla professionella relationer
  Kartlägg relationen mellan dig, företaget och omvärlden och öka insikten om hur dina och andras val påverkar organisationen, samarbeten och ert eget arbete. Du är en del av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
 • Ständig utveckling och förändring
  Arbeta med styrning och handlingsberedskap i förändring och utveckling. Att välja, styra mot och genomföra, rätt mål, som följer ditt och organisationens syfte. 

En koncentrerad dag där vi arbetar processinriktat och systemiskt. Workshop med kortare teoriavsnitt och praktiska övningar och utbyte av erfarenheter. Indivivduella och gemensamma övningar. Temat skräddarsys efter företagets önskemål och förutsättningar. Utgår från en heldag men kan anpassas till mellan en halv dag och två dagar. Kan även genomföras som en inspirationsföreläsning.

Kontakta mig, Eva 0733-81 80 84 eller fyll i formuläret till vänster så berättar jag mer.  

EXEMPEL PÅ INNEHÅLL

 • Självledarskap - Skapa energi eller tappa energi?
 • Arbetsglädje - Glädje och vilja eller bara stress?
 • Upprepar ni mönster eller fångar ni nya idéer?
 • Hitta riktningen. Gemensamma mål och gemensam handling. 
 • Roller, ledarskap, chefskap och medarbetarskap. 
 • Vad innebär srbetsiljöföreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö för mig?
 • Dialog eller debatt?
 • Bra kommunikation är kittet i organisationen. Feedback.
 • Känsla av sammanhang - Vad gör oss motiverade?
 • Bemötande, acceptans och tillit.
 • Vara motiverad i en världen som ständigt förändras.

Processledning och handledning av idéutvecklare

Eva är en mycket kompetent och inspirerande person som jag haft förmånen att arbeta med, främst genom Svenska Uppfinnareföreningens metod MentorRing®. Metoden innebär att processledaren samlar en grupp av deltagare som får en praktisk och strategisk tillämpning av innovationsprocessen, en introduktion i affärsprocessen och en väg till utveckling av det personliga varumärket.

Som processledare var Eva mycket välmeriterad. Vid utvärderingen fick hon genomgående fina utlåtanden från alla sina deltagare. Eva var också till stor hjälp för mig då vi parallellt arbetade med  ett omfattande utvecklingsarbete av metoden och rekryterande nya processledare.

Det alltid coachande förhållningssättet hos Eva gör att man gärna vill arbeta med henne. Hennes synsätt får alla att vilja utvecklas. 

Malin Mohr, projektledare Svenska Uppfinnareföreningen, numera på IVA

Tuffhetsträning - Elever på Frans Schartaus Handelsinstitut

Eva genomförde en mycket uppskattad kick-off dag i ”tuffhetsträning” för våra nya studerande till offentlig upphandlare. Hon visade ett som vanligt mycket stort engagemang och förmedlade insiktsfulla budskap till de studerande som gav dem mod, stor motivation och förväntan inför den påbörjade utbildningen. Stort tack för din professionella seriositet och positiva engagemang!

Clas Ottne, utbildningsledare Frans Schartaus Handelsinstitut, jan. 2017

FÖRÄNDRING OCH ACCEPTANS

Vi kan träna på att acceptera förändringar, utan att sympatisera med det som händer. Vi kan se förändring som en möjlighet till personlig utveckling och en möjlighet att enas runt gemensamma mål.

 

Förändring är en påmminelse att lyssna till vår längtan.

Eva Swede

OMSTÄNDIGHETER 

 

"Du är inte alltid fri att välja omständigheterna i ditt liv. Men du kan alltid välja vad du gör av omständigheterna”

Viktor Frankl, överlevande från Auschwitz, författare till - Livet måste ha mening

BEMÖTANDE OCH DIALOG

WORKSHOP
Första intrycket är viktigt. Därför ägnar vi i den här workshopen extra mycket uppmärksamhet åt bemötande, service och dialog. LÄNK 

OMSTÄLLNING OCH FÖRÄNDRING

WORKSHOP
Om ni står inför ett omedelbart omställnings- eller förändringsarbete. Ta stöd i processen med omtanke om alla berörda. LÄNK

Välkommen att kontakta mig, Eva Swede.
Ring 0733-81 80 84, eller skriv i kontaktformuläret i vänster kolumn.