ENTREPRENÖRSKAPSPRISET 2014

FÖR ENGAGEMANG I UNGAS LÄRANDE FÖR LIVET

Tilldelas Eva Swede, Fri och Stark AB 

Motivering:

Eva Swede är ett levande exempel för sin egen devis – ”Med glädjefylld vilja!”. Det är med denna vilja hon engagerar sig i våra ungdomar. Vad vi än initierar och skapar för våra unga företagare i Huddinge kommun, är alltid Eva med! Hennes engagemang kommer från hjärtat och kunskapen kommer från lång erfarenhet inom projektledning, strategiarbete och förändringsprocesser.

Hon har under flera år erbjudit Huddinges UF-elever coachning, rådgivning och föreläsningar inom HR och innovations- och affärsprocesser samt det personliga varumärket för att produkterna ska komma till marknaden. Allt i syfte att ge våra ungdomar en inblick i hur företag och människor fungerar och utvecklas. I mötena med Eva har ungdomar fått lära sig hur man tar initiativ och växer som människa samt hur man presenterar sig själv och skapar bra samarbete.

Eva Swede visar stor förståelse för att samverkan mellan skola och arbetsliv berikar Huddinges elever. Med hennes entreprenörskap bidrar hon i allra högsta grad till att rusta våra ungdomar för livet.

Jukka Kuusisto, Utbildningsdirektör, Huddinge kommun

TIDNINGEN ENSKEDE -ÅRSTA 2/5 2015

TIDNINGEN ÅRSTA-ENSKEDE 2/5 2015

Foto: Emil Andersson Foto AB

Stort tack till barn- och utbildningsförvaltningen i Huddinge kommun! 

Jukka Kuusisto, Utbildningsdirektör och Michael Lindquist med medarbetare som ser till att nätverket mellan skola, kommun och företagare fungerar och blomstrar i Huddinge. En eloge även till Näringslivsenheten, Pia Forsberg med medarbetare som är engagerade i bl.a. UF, Ung Företagsamhet samt alla engagerade företagare som är mentorer och föreläsare för UF-företagare i Huddinge kommun. 

Michael är en av de starka krafterna för arbetet med ungas entreprenörskap. Han är utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen, där han jobbar med ELIT, entreprenörskap, skolutveckling och Ung Företagsamhet. Michael är bl.a. utsedd till årets lärare i Sverige 2003, har fått kungliga Vitterhetsakademins pris och blev 2008 utsedd till världens bästa lärare i entreprenörskap av junior achivement. Läs mer i Michael Lindquist blogg. - Om entreprenörskap i skolan. Bra inspiration för skola och näringsliv.

Vi kan aldrig lära oss för mycket av varandra. Eva