Verktyg & Arbetssätt


Här ser du de verktyg och metoder Fri och Stark använder för att bidra till bästa möjliga resultat för dig som kund.

Jag arbetar processinriktat och systemiskt. Det innebär att i hela föreläsningen, workshopen eller processen, den individuella eller i teamet finns en röd tråd och ett mål. I samförstånd med uppdragsgivaren definiera vi nuläget, det önskade resultatet och utarbeta en plan som inkluderar delmål, samt att vara öppen för att kunna hantera och involvera förändring under vägen.

Ledarskap och kompetensförsörjning

 • Kompetenskartläggning och kompetensförsörjningsplan
 • Utbildningsplan
 • Medarbetarsamtal, lönesamtal och krishantering
 • Intervjuer och rekrytering
 • Mentor till chefer och medarbetare
 • Ledarskap, chefskap och medarbetarskap, roller och ansvarsområden
 • Externa samarbetsformer för kompetensförsörjning
 • Personligt varumärke
 • Coachande förhållningssätt
 • Mental träning

Dialog och Kommunikation

 • DISC-analys
 • Jag-budskap och empatisk kommunikation
 • Lyssnande närvaro och ickeverbal kommunikation
 • Feedbacktrappan
 • KASAM – Känsla av sammanhang, Aaron Antonovsky
 • Maslows behovstrappa
 • Självskattningar
 • Konsten att samtala, Anders Engquist
 • Giraffspråket - Empatisk kommuniaktion
 • Bemötande

Affärs- och organisationsutveckling

 • Affärs- och verksamhetssplan
 • Mål- och strategidokument
 • Budgetering och prissättning
 • Projektledning – övergripande perspektiv och detaljperspektiv
 • SWOT-analys och riskanalys
 • Utveckling av beställarkompetens
 • Relationsmarknadsföring, fysiskt och via webben
 • Digital strateg
 • Omvärldsbevakning
 • Leda förändring och utveckling
 • Företagskultur

Arbetsmiljö, stresshantering och mångfald

 • Arbetsmiljölagen och ansvarsfrågor
 • Tillämning av Arbetsmiljöföreskrifterna framför allt 
  • Systematiskt arbetsmljöarbete
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • SAM-snurran
 • Riskanalys, handlingsplan, riskuppföljning
 • Diskurser, kultur och samtalsklimat
 • Jämställdhet och mångfald
 • Arbetsbelastning - Krav och resurser
 • Kränkande särbehandling
 • Stress och stresshantering

Idéutveckling, digitalisering och samhällsbygge

 • Innovationsprocessen
 • Digitalisering 
 • Omvärldsbevakning - trender som påverkar ledarskap och företagande


ViljeUtveckling – Med Glädjefylld Vilja!

I mitt arbete finns alltid Psykosyntesen. Jag har studerat Psykosyntes sen 2004 och skrivit en uppsats om ViljeUtveckling som sedan utarbetats till en metod för att nå önskade mål, minska stress och skapa Glädjefylld Vilja och Glädjefyllt ledarskap. 

Roberto Assagioli som grundade Psykosyntesen under början av 1900-talet framhöll att vi ska arbeta med det utvecklingsbara hos varje individ. En av Psykosyntesens 7 grundpelare är viljan. Vår utvecklade vilja ger oss möjligheter att styra vårt Självledarskap och formellt ledarskap utan att det sker på bekostnad av andra. Här berättar jag mer om Psykosyntesen.

Jag har i ViljeUtveckling knutit samman mina erfarenheter och kunskaper inom HR, strategier, verksamhets-, idé- och affärsutveckling med personlig utveckling och erbjuder en plattform för individ respektive team att nå inre ledarskap, individuella och gemensamma mål. Jag är övertygad om att vi behöver träna på att stå stadigt i vårt självledarskap för att kunna verka i våra professioner och roller.