SE OCH SYNAS - 
DITT PERSONLIGA VARUMÄRKE


Vem är du, vilka sidor av dig själv visar du för andra och hur uppfattas du?
Bemötande och ditt personliga varumärke blir idag allt viktigare. 

Ditt bemötande och ditt personliga varumärke är grunden för hur andra uppfattar dig och hur ni kommunicerar. Det är inte meningen att du ska förändra vem du innerst inne är. Det du gör är att du förstärker och når fram med din egen unika kompetens, den du är och det du kan.

I vissa situationer och yrken behöver du ha ett starkare personligt varumärke, i andra räcker det om du är bra på att nätverka. Hitta vilka kanaler som är bäst för dig inom sociala medier och hur du skapar goda relationer i verkliga livet.

Kontakta mig så håller jag ett föredrag eller en workshop på din arbetsplats. 
Jag går även igenom det ditt personliga varumärke i personlig coaching. LÄNK

Eva Swede 0733-81 80 84 eller fyll i formuläret ängs ner i vänder kolumn så kontaktar jag dig.
Välkommen!