7 STEG TILL GLÄDJEFYLLT LEDARSKAP

INSPIRATIONSFÖRELÄSNING

Känner du glädje i ditt ledarskap - eller bara stress? Inspirationsföreläsning om självledarskap, känsla av sammanhang, glädje i ledarskapet, motivation och hur du hittar och tar tillvara din egen energi för att motverka stress.

Känner du att du ibland balanserar mellan glädje och negativ stress? Jag berättar hur du utgår från ditt Självledarskap - din motivation, din unika kompetens och dina mål för att sedan, tillsammans med andra, se och nå gemensamma mål - Med Glädjefylld Vilja. 

Med självledarskap och Glädjefylld Vilja som förhållningssätt är du rustad inför en värld med många val och snabba förändringar. Glädje skapar utrymme till kreativitet och mod. Vilja leder till handling och struktur. 

Ur innehållet: 

  • Glädjefyllt Ledarskap eller bara stress? Dina beteenden och mina val.
  • Stress - Skapa energi eller tappa energi? 
  • Självledarskap och motivation - Selfempowerment
  • Är ditt ledarskap salutogent? - Begripligt, hanterbart och meningsfullt
  • Kommunikation och bemötande - Bra dialoger och svåra samtal.
  • Mod, inre ledarskap och egna mål. Att välja rätt mål.
  • Följ din längtan - Med Glädjefylld Vilja.

Det här inspirationsföreläsningen kan även genomförs och anpassas till en längre workshop med praktiska övningar, reflektioner och kompletterande ämnen utifrån dina önskemål. Se även Länk.

Jag håller föreläsningar över hela landet. Kontakta mig så berättar jag mer.
Eva Swede 0733-81 80 84. Eller via kontaktformuläret i vänster kolumn så kontaktar jag dig.

Läs mer om Glädjefylld Vilja och ViljeUtveckling. Länk