KOMPETENS - INSPIRATION - MOTIVATION
FÖRELÄSNINGAR, WORKSHOPS, UTBILDNINGAR

- UTVECKLA GLÄDJEFYLLT LEDARSKAP! I DEN DU ÄR. I DET DU GÖR.

Minska din negativa stress och öka din Glädjefyllda Vilja - med självledarskap och teamutveckling. Eva Swede föreläser, inspirerar och tränar dig i Glädjefyllt Ledarskap inifrån och ut. Skapa utrymme, kom till beslut och börja agera. 

Inspirationsföreläsning - Med Glädjefylld Vilja
Folksam


Eva höll en inspirationsföreläsning om hur vi arbetar i vardagen för att se våra individuella och gemensamma möjligheter och mål, utveckla vårt mod och hantera stress. 
Syftet med föreläsningen var vi skulle inspireras och få nya perspektiv hur vi kan hanterar mål, modet att ta ett steg till i sin utveckling och hur vi kan hantera den stress som vi kan uppleva i vardagen.

 

Eva lyckades föra fram budskapen på ett inbjudande, öppet och inspirerande sätt. 

Christina Jernström, Folksam IT


INSPIRATIONSFÖRELÄSNING
- 7 STEG TILL GLÄDJEFYLLT LEDARSKAP


Balanserar du mellan glädjefylld energi och negativ stress? Jag föreläser om hur du utvecklar ditt självledarskap - dina mål, din motivation och din unika kompetens för att själv och tillsammans med andra nå gemensamma mål. 

I min inspirationsföreläsning om självledarskap i 7 steg får du veta varför du behöver glädje i ledarskapet, en känsla av sammanhang och hur du hittar din energi i stället för negativ stress. Du blir redo att leda dig själv och leda andra.

Med Glädjefyllt Ledarskap som förhållningssätt är du rustad för att se energitjuvarna i en värld med många val och snabba förändringar.

Inspirationsföreläsning - ur innehållet 

 • Glädjefyllt Ledarskap eller bara stress? Dina beteenden och dina val.
 • Stress - Skapa energi eller tappa energi? 
 • Självledarskap och motivation - Selfempowerment
 • Är ditt ledarskap salutogent med en känsla av sammanhang?
  - Begripligt, hanterbart och meningsfullt.
 • Företagskultur. Kommunikation och bemötande
  - Bra dialoger och svåra samtal.
 • Modet att välja rätt mål för sig själv och i samarbetet med andra.
 • Följ din längtan - Med Glädjefylld Vilja.

Workshops med tuffhetsträning

Det här inspirationsföreläsningen kan även genomförs och anpassas till en längre workshop med tuffhetsträning. Praktiska övningar, reflektioner och kompletterande ämnen utifrån era önskemål.

Jag håller föreläsningar och workshops över hela landet. Kontakta mig så berättar jag mer.
Eva Swede 0733-81 80 84. Eller via kontaktformuläret i vänster kolumn så kontaktar jag dig.

TEAMUTVECKLING I HELA LANDET
- STARKA TEAM 

Behöver ni utveckla arbetsgruppen, avdelningen eller ledningsgruppen? Workshop och processledning för teamutveckling. LÄNK

INTENSIVKURS I STOCKHOLM
- FRI OCH STARK MED GLÄDJEFYLLD VILJA

Kurs med mental träning och praktiska verktyg för dig som vill utveckla ditt självledarskap. LÄNK

Tuffhetsträning - Med Glädjefylld Vilja
Elever på Frans Schartaus Handelsinstitut

Eva genomförde en mycket uppskattad kick-off dag i ”tuffhetsträning” för våra nya studerande till offentlig upphandlare.

 

Hon visade ett som vanligt mycket stort engagemang och förmedlade insiktsfulla budskap till de studerande som gav dem mod, stor motivation och förväntan inför den påbörjade utbildningen. Stort tack för din professionella seriositet och positiva engagemang!

Clas Ottne, utbildningsledare Frans Schartaus Handelsinstitut, jan. 2017

Professionell utveckling för coacher och terapeuter
Workshop

– Vad kan du göra med din utbildning och kompetens?
”Konkret, användbart och stimulerande! För mig blev den röda tråden i mitt yrkesliv synlig både på nytt och på ett nytt sätt. Att jag arbetar med att dela kunskap mer än att lära ut. Att den mänskliga potentialen är min grundpelare. Att jag kan och ska använda MIG i mitt arbete.

 

Jag tyckte om att det fanns en tydlig röd tråd under hela dagen. Pedagogiken och framförandet skapade trygghet och väckte kreativitet. Proffsigt… Tack för en fin dag som gav mersmak.”

Anna Swärd, samtalsterapeut i psykosyntes, certifierad rosenterapeut, företagare