COACHING - INRIKTNING OCH METODER


Utveckla ditt självledarskap
- Coaching, mental träning och stresshantering


Utveckla ditt självledarskap och få en tydligare bild av vem du är och vad du vill. Öka dina medvetna val och få ett aktivt inflytande över ditt liv.

Självledarskap är grunden för hur du kommunicerar, visar vem du är och din unika kompetens. Du ser hur du ska hantera motstridiga känslor, träna på att minska negativ stress och öka din positiva energi - Din Glädjefyllda Vilja. 

Jag hjälper dig att hitta vad du behöver och anpassar metoderna utifrån dina behov. Nedan kan du läsa om coaching med olika inriktningar, syfte och mål. Naturligtvis går de att kombinera för dina behov.


Kompetens- och karriär

Livet är en helhet där du ska kunna kombinera professionella och personliga mål. Skapa en strategi för din karriär utifrån dina visioner, din längtan och dina ambitioner. Kartlägg din kompetens, planera och genomföra det du vill. Ser dina styrkor och inser när du ska avstå. Coaching och rådgivning.


Executive coaching

Coaching, mentorskap och rådgivning för chefer med komplexa ansvarsområden och förutsättningar.
Jag utmanar, stöttar och vägleder. Du utvecklar ditt mod, din självkännedom, din dialog, ditt chefskap och ditt ledarskap. Individuell anpassning av tid, plats och pris.

Se och Synas
- Stärk ditt personliga varumärke

Ett utvecklat självledarskap är grunden till ditt personliga varumärke - vad du väljer att visa andra. Om det finns en skillnad mellan den du är och hur du uppfattas, börjar du förr eller senare att känna dig obekväm. Risken finns att du inte upplevs som autentisk. Jag hjälper dig att navigera rätt.

Välj aktivt vilka av dina olika sidor du vill visa för andra. Utveckla ditt personliga varumärke tillsammans med din personliga coach eller dina arbetskamrater i en workshop. Läs mer här om workshopen. Länk


Entreprenör? Innovatör? 
Kreatör? Väx med din idé.

Fri och Stark erbjuder även rådgivning, handledning och kurser med erfarna företagscoacher  för dig som behöver stöd i att utveckla dig själv tillsammans med en idé eller ditt företag. Läs mer om Tuffhetsträning för FöretagareLänk.


ViljeUtveckling - Självledarskap

Stå starka i ditt självledarskap och vet vad du vill i en värld med snabba förändringar. Utvecklar vilja, mod och intuition. Ditt utvecklade självledarskap avspeglas i dina handlingar och din dialog. Följ din längtan, identifiera hinder, ta tillvara möjligheter och nå dina mål.

Hur går det till?

Ring mig eller fyll i kontaktformuläret i kolumnen till vänster så kontaktar jag dig. Vi har ett kortare telefonsamtal där vi pratar vi om ditt syfte och dina behov. Vad det är du behöver utveckla och vilken form av stöd du behöver. Vi talar också om formerna för våra möten, tid, pris och antal gånger. När du bestämt dig för coaching sätter vi igång!

Välkommen, önskar Eva!