FRI OCH STARK - MED GLÄDJEFYLLD VILJA!

Glädje ger energi - Vilja ger riktning!

Från inre ledarskap till gemensamma mål.


Glädje ger utrymme till energi, kreativitet och mod. Vilja ger riktning, handling och struktur. Med utvecklad Glädjefylld Vilja når du egna och gemensamma mål och minskar negativ stress. Jag hjälper dig!

Mina kunder är entreprenörer, företag, organisationer och personer i utveckling och förändring. Jag arbetar med inre ledarskap, tydliga dialoger och rätt kompetenser för att skapa förutsättningar för bra ledarskap, god arbetsmiljö och starka team. Innovation, affärsutveckling och långsiktig hållbarhet i en värld med snabba förändringar.

Vill du veta mer?
- Fyll i formuläret i vänster kolumn eller ring mig, Eva, 0733-81 80 84.

TJÄNSTER

UTVECKLA GLÄDJEFYLLD VILJA.
I DEN DU ÄR. I DET DU GÖR. 
Inspirationsföreläsningar, workshops och kurser.

Glädjefylld Vilja eller bara stress?
Inspirationsföreläsning. Vad får din uppmärksamhet och energi? Utveckla din unika kompetens, glädje, vilja och samarbete. Nå gemensamma mål. Länk

Fri och Stark - Med Glädjefylld Vilja.
Kurs med workshop i din förmåga att göra rätt val och komma till beslut vid snabba förändringar. Inre ledarskap och styrka, vilja och glädje, stresshantering, motivation, syfte & mål. Länk
Se och Synas - Ditt personliga varumärke.
Föreläsning & workshop. Dialoger med ditt personliga varumärke som grund. I digitala nätverk och i fysiska möten. Länk 

FRÅN INRE LEDARSKAP TILL GEMENSAMMA MÅL
Coaching, teamutveckling, konsultation och program för entreprenörskap.

Jag och mitt inre ledarskap - Coaching & guidning.
Känner du Glädjefylld Vilja eller bara stress? Val, beslut, mål, mod, glädje, vilja, kompetens & personligt varumärke. Länk
Att växa... Program för Lysande Entreprenörskap.
Utveckla ditt inre ledarskap, lönsamma strategier och ditt nätverk för innovations- & affärsutveckling. Länk
Teamutveckling - Företagsanpassade workshops.
Nå gemensamma mål genom att utveckla er samarbetsförmåga. Träna på ledarskap & förändring, medarbetarskap & chefskap, bemötande & dialog, glädje & vilja. Länk

Vill du veta mer? Fyll i formuläret i vänster kolumn eller ring mig, Eva, 0733-81 80 84 så berättar jag mer.


FÖRENKLA DINA VAL OCH BESLUT
- Hanter förändring, välj utveckling och följ din längtan.

ViljeUtveckling är Fri och Starks processverktyg för ledarskap, idéutveckling och resultat inifrån och ut - Med Glädjefylld Vilja!
- Metod för vilja, val, mod, acceptans, beslut och genomförande. 
- Skapar förutsättningar för att nå egna och gemensamma mål.
- En kombination av vedertagna och nya verktyg för individ-, team- och verksamhetsutveckling, med dialogen i centrum.