ÅRETS TEMA 2017 - GLÄDJEFYLLT LEDARSKAP

ÅRETS TEMA 2017
UTVECKLA GLÄDJEFYLLT LEDARSKAP. 

I DEN DU ÄR. I DET DU GÖR.

Glädje - är energi, kreativitet och mod. Ledarskap - är vilja, handling och struktur. Glädjefyllt Ledarskap minskar negativ stress, utvecklar självledarskap, motiverade team och bra affärer. 

 

Välkommen! Sen 2007 arbetar jag för att identifierar, utveckla och utbilda modiga människor, företag och organisationer i ledarskap, kommunikation och strategier för idé- och affärsutveckling.
Är engagerad inom idéburna organisationer inom idrott och för näringsliv eftersom jag tror på samverkan för samhällsutveckling.

Ring mig så berättar jag mer! 0733- 81 80 84, Eva

BOKA INSPIRATIONSFÖRELÄSNINGAR, WORKSHOPS OCH KURSER.

 

INSPIRATIONS- OCH MOTIVATIONSFÖRELÄSNING

7 Steg till Glädjefyllt Ledarskap

Känner du glädje i ditt ledarskap - eller bara stress? Basen för Glädjefyllt Ledarskap är självledarskap, dialoger, glädje, känsla av sammanhang, motivation och rätt val för att utveckla energi och motverka negativ stress. LÄNK


WORKSHOP -
TEAMUTVECKLING OCH ARBETSMILJÖ

Motiverade team - Glädjefylld Vilja i arbetet
Vad får er uppmärksamhet? Hur når ni gemensamma mål och en bra organisatorisk och social arbetsmiljö? Utveckla ert samarbete, förstå olika roller, egna val, lönsamt beteende och bra dialoger. Hitta ett systemiskt synsätt i en värld som förändras snabbt. LÄNK

 

ÖPPEN KURS I SJÄLVLEDARSKAP OCH PRIORITERING

Fri och Stark - Med Glädjefylld Vilja
Öppen kurs som skapar grundstyrka i ditt självledarskap. Fördjupa din förmåga att med glädje och vilja prioritera, göra rätt val, komma till beslut och genomförande. Höj din handlingsberedskap. Utveckla självledarskap, kreativitet, motivation, syfte & mål. LÄNK
Datum för vårens kurser: 12/5 och 28/6.


COACHING, HANDLEDNING OCH GUIDNING

 

Självledarskap och stresshantering 

Val, beslut, mål, mod, glädje, vilja, kompetens, karriär, självledarskap, stresshantering & personligt varumärke. LÄNK


PROCESSLEDNING - UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING I TEAM OCH ORGANISATION

 

Team - Ledarskap - Arbetsmiljö - Förändring - Organisation 
Nå gemensamma mål genom att utveckla organisation och team. Träna på samarbetsförmåga, ledarskap & förändring, chefskap & medarbetarskap, bemötande & dialog, glädje & vilja. LÄNK

 
KONSULTATIONER OCH UTVECKLING
- IDÉ OCH FÖRETAG

 

Utveckla företaget - entreprenörskap och innovation 

Att växa... som idéutvecklare, entreprenör och företagare. Utveckla lönsamma strategier, ditt ledarskap och ditt nätverk för att ta din idé till markanden. LÄNK


FÖRENKLA DINA VAL OCH BESLUT

 

- Hantera förändring, välj utveckling och följ din längtan.

ViljeUtveckling är Fri och Starks processverktyg för ledarskap, idéutveckling och resultat inifrån och ut - Glädjefylld Vilja! 

- Metod för vilja, val, mod, acceptans, beslut och genomförande. 
- Skapar förutsättningar för att nå egna och gemensamma mål.
- En kombination av vedertagna och nya verktyg för individ-, team- och verksamhetsutveckling, med dialogen i centrum.

 

Läs mer om Viljeutveckling. LÄNK