ÅRETS TEMA 2018 - MED GLÄDJEFYLLD VILJA

GLÄDJE GER ENERGI - VILJA GER RIKTNING

INTENSIVKURS I SJÄLVLEDARSKAP OCH I ATT VÄLJA RÄTT

Gör nya val för din framtid i sommar! För företagare och privatpersoner.
Kuren: Fri och Stark - Med Glädjefylld Vilja

Intensivkurs där du tar makten över dina val, utvecklar ditt "self empowerment", styrkan i ditt självledarskap. Fördjupa din förmåga att med glädje och vilja möta dina utmaningar. Prioritera, göra rätt val, komma till beslut och genomförande. Metod med verktyg för att utveckla din vilja, kreativitet, motivation, syfte & mål. LÄNK 

Kurser sommar 2018: 
Fredag den 17/8.

EVA UTVECKLAR FÖRETAG OCH INDIVIDER GENOM
FÖRELÄSNING, WORKSHOP OCH KONSULTATION.
GLÄDJEFYLLD VILJA 
- I DEN DU ÄR. I DET DU GÖR.


Glädje är energi, kreativitet och mod. Vilja är ledarskap, handling och struktur. Glädjefylld Vilja ger självledarskap och hållbara team - i det lilla företaget och i den stora organisationen.

 

Sen 2007 identifierar, utvecklar och utbildar jag privatpersoner, företag och organisationer i ledarskap, kommunikation och strategier för idé- och affärsutveckling i en god arbetsmiljö.

 

Jag hjälper dig hitta lösningar! Ring mig, Eva 0733 - 81 80 84


COACHING, HANDLEDNING OCH GUIDNING

 

Självledarskap och stresshantering 

Val, beslut, mål, mod, glädje, vilja, kompetens, karriär, självledarskap, stresshantering & personligt varumärke. LÄNK

BOKA INSPIRATIONSFÖRELÄSNINGAR, WORKSHOPS OCH ÖPPNA KURSER

 

INSPIRATIONSFÖRELÄSNING PÅ DIN ARBETSPLATS

7 Steg till Glädjefyllt Ledarskap

Om du kan leda dig själv kan du leda andra

 

Känner du glädje i ditt arbete - eller bara stress? Inspireras till Glädjefyllt Ledarskap. Self empowerment - Självledarskap, dialoger, känsla av sammanhang, motivation och rätt val för att med glädje nå egna och gemensamma mål. LÄNK


WORKSHOP -
TEAMUTVECKLING OCH ARBETSMILJÖ

Motiverade team - Med Glädjefylld Vilja
Vad får er uppmärksamhet? Hur når ni gemensamma mål och en bra organisatorisk och social arbetsmiljö? Utveckla ert samarbete, förstå era roller, lönsamt beteende, bra dialoger och gemensamm kultur. Ett systemiskt synsätt i en värld som förändras snabbt. LÄNK


PROCESSLEDNING - UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING I TEAM OCH ORGANISATION

 

Team - Ledarskap - Arbetsmiljö - Förändring - Organisation 
Nå gemensamma mål genom att utveckla organisation och team. Träna på samarbetsförmåga, ledarskap & förändring, chefskap & medarbetarskap, bemötande & dialog, glädje & vilja. LÄNK

 
KONSULTATIONER
- UTVECKLING AV IDÉ OCH FÖRETAG

 

Utveckla företaget - Entreprenörskap och Innovation 

Att växa... som idéutvecklare, entreprenör och företagare. Utveckla lönsamma strategier, ditt ledarskap och ditt nätverk för att ta din idé till marknaden. LÄNK


FÖRENKLA DINA VAL OCH BESLUT

 

Välj utveckling, följ din längtan och hantera förändring

ViljeUtveckling är Fri och Starks processverktyg för ledarskap, idéutveckling och resultat inifrån och ut - Med Glädjefylld Vilja! 


- Skapa förutsättningar för att nå egna och gemensamma mål.
- Verktyg för vilja, val, mod, acceptans, beslut och genomförande. 
- En kombination av vedertagna och nya metoder för individ-, team- och idéutveckling, med dialogen i centrum.

 

Läs mer om Viljeutveckling. LÄNK