TEMA 2017 - GLÄDJEFYLLT LEDARSKAP

Glädje ger energi!


Glädjefyllt Ledarskap är ledarskap med glädje och vilja. Glädje ger utrymme till energi, kreativitet och mod. Vilja ger riktning, handling och struktur. Nå egna och gemensamma mål och minska negativ stress med Glädjefyllt Ledarskap. 

Mina kunder är entreprenörer, företag, organisationer i utveckling, omställning eller under förändring. Jobba tillsammans med självledarskap, tydliga dialoger och rätt kompetenser för att skapa förutsättningar för bra ledarskap, god arbetsmiljö och starka team. Innovation, affärsutveckling och långsiktig hållbarhet i en värld med snabba förändringar.

Vill du veta mer?
- Fyll i formuläret i vänster kolumn eller ring mig, Eva, 0733-81 80 84.

UTVECKLA GLÄDJEFYLLD VILJA.
I DEN DU ÄR. I DET DU GÖR. 
Inspirationsföreläsningar, workshops och kurser.


Glädjefyllt Ledarskap - Inspirationsföreläsning
Känner du glädje i ditt ledarskap - eller bara stress? Inspirationsföreläsning om självledarskap, känsla av sammanhang, glädje i ledarskapet, motivation och hur du hittar och tar tillvara din egen energi för att motverka stress.

Glädjefylld Vilja eller bara stress?
Workshop för teamutveckling. Vad får er uppmärksamhet? Hur definierar ni och når gemensamma mål och en bra organisatorisk och social arbetsmiljö? Utveckla ert samarbete, förstå olika roller och uppdrag och nå gemensamma mål genom bra dialoger.

Se och Synas - Ditt personliga varumärke
Hur ser andra på dig? Föreläsning & workshop. Dialoger med ditt personliga varumärke som grund. I digitala nätverk och i fysiska möten. 

Fri och Stark - Med Glädjefylld Vilja.
Öppen kurs. Kurs som fördjupar din förmåga att göra rätt val och komma till beslut vid snabba förändringar. Inre ledarskap och styrka, vilja och glädje, motivation, syfte & mål. Länk 

FRÅN INRE LEDARSKAP TILL GEMENSAMMA MÅL
Coaching, teamutveckling, konsultation och program för entreprenörskap.


Självedarskap - Individuell coaching & guidning.

Känner du Glädjefylld Vilja eller bara stress? Val, beslut, mål, mod, glädje, vilja, kompetens & personligt varumärke. Länk
Att växa... Program för Lysande Entreprenörskap.
Utveckla ditt inre ledarskap, lönsamma strategier och ditt nätverk för innovations- & affärsutveckling. Länk
Teamutveckling - Företagsanpassade workshops.
Nå gemensamma mål genom att utveckla er samarbetsförmåga. Träna på ledarskap & förändring, medarbetarskap & chefskap, bemötande & dialog, glädje & vilja. Länk

Vill du veta mer? Fyll i formuläret i vänster kolumn eller ring mig, Eva, 0733-81 80 84 så berättar jag mer.


FÖRENKLA DINA VAL OCH BESLUT
- Hantera förändring, välj utveckling och följ din längtan.

ViljeUtveckling är Fri och Starks processverktyg för ledarskap, idéutveckling och resultat inifrån och ut - Med Glädjefylld Vilja!
- Metod för vilja, val, mod, acceptans, beslut och genomförande. 
- Skapar förutsättningar för att nå egna och gemensamma mål.
- En kombination av vedertagna och nya verktyg för individ-, team- och verksamhetsutveckling, med dialogen i centrum.